โรคติดเชื้อไวรัสกลุ่มไข้เลือดออก มีเชื้อไวรัสต้นเหตุทำให้เกิดโรค ได้แก่

  • เชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธ์ 1 , 2 , 3 และ 4 ทำให้เกิดโรคไข้เดงกี่ และไข้เลือดออก
  • เชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (อ่านเพิ่มเติม-คลิก) ทำให้เกิดโรคชิคุนกุนยา

วิธีปฎิบัติเพื่อรักษาโรค ที่จะแนะนำนี้สามารถสนับสนุนร่างกายให้สามารถสร้างเสริมระบบภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสเดงกี่และไวรัสชิคุนกุนยา มีผลทำให้ร่างกายของคนป่วยหายเป็นปกติได้

     โรคนี้จัดเป็นโรคประจำถิ่นของประเทศไทยของเรา เกิดจากยุงกัด นำเชื้อไวรัสต่างๆมาสู่ร่างกายของคนป่วย สามารถรักษาให้หายเป็นปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ลดระยะเวลาการเจ็บป่วยได้มากกว่า 50%  วิธีปฏิบัติตามคำแนะนำนี้ สามารถปฏิบัติตามได้ง่ายๆ  ผมได้มีประสบการณ์ให้คำแนะนำการรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคนี้ นานอย่างน้อย 20 ปี ประชาชนที่เคยเจ็บป่วย และได้หายเป็นปกติมีจำนวนมากมาย ก่อนอื่นแนะนำให้อ่านความรู้พื้นฐานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ด้านล่างนี้ ตามความสะดวก

ความรู้วิชาการพื้นฐาน โรคติดเชื้อไวรัสกลุ่มไข้เลือดออก

dhf

วิธีปฎิบัติเพื่อการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสกลุ่มไข้เลือดออก

1.ระมัดระวังอย่าให้ยุงกัด เนื่องจากเชื้อไวรัสไข้เลือดออกมี 4 สายพันธ์ หากโดนยุงที่มีเชื้อไวรัสคนละสายพันธ์กับตัวแรก กัดเข้าจะมีผลให้เกิดภาวะไข้เลือดออกอย่างรุนแรงได้ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันจะสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธ์แรกเท่านั้น แต่ไม่สร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัสเดงกี่สายพันธ์ที่สอง เชื้อไวรัสสายพันธ์ที่สองที่เข้าสู่ร่างกายในเวลาต่อมา จะสามารถเพิ่มจำนวนไวรัสได้โดยไม่ถูกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายทำลาย เข้าใจว่าเป็นเชื้อไวรัสเดียวกัน จึงมีเชื้อไวรัสสายพันธ์ที่สองปริมาณมากที่เป็นอิสระ ไม่ถูกระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดทำลาย ทำให้เกิดอาการของโรคที่รุนแรงมากจนเสียชีวิตได้

2.ดื่มนมถั่วเหลือง แบบกล่อง หรือขวด หรือน้ำเต้าหู้ ในปริมาณมากๆ รับประทานแทนอาหารประจำและน้ำดื่ม ปริมาณที่ควรรับประทานต่อวัน คือ อย่างน้อย 3-5 กล่อง นานอย่างน้อย3-5วัน ในกรณีผู้ป่วยมีร่างกายอ้วนใหญ่ สามารถคำนวณจำนวนกล่องของนมถั่วเหลือง โดยใช้น้ำหนักตัวของผู้ป่วย หารด้วย 10 เท่ากับจำนวนนมถั่วเหลืองที่ควรรับประทานในหนึ่งวัน ตัวอย่างเช่น

น้ำหนักตัว(กิโลกรัม) จำนวนนมถั่วเหลือง(กล่อง200-300ซีซี)
0 0
10 1
20 2
30 3
40 4
50 5
60 6
70 7
80 8
90 9
100 10

วิธีคำนวณจำนวนนมถั่วเหลือง

กรณีน้ำหนักทั่วไป เช่น ผู้ป่วยน้ำหนัก 50 ก.ก. คำนวณได้ดังนี้ 50/10=5กล่องต่อวัน

กรณีน้ำหนักมาก เช่น ผู้ป่วยน้ำหนัก 100 ก.ก. คำนวณได้ดังนี้ 100/10=10กล่องต่อวัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถาม :นมถั่วเหลืองช่วยทำให้หายได้อย่างไร

คำตอบอธิบาย

  1. นมถั่วเหลืองเป็นอาหารจากธรรมชาติ เป็นมิตรกับร่างกายของมนุษย์ สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ได้ง่าย และรวดเร็ว นมถั่วเหลืองหาซื้อได้ง่าย ซื้อมาเก็บสะสมไว้ใช้ได้นาน
  2. นมถั่วเหลืองมีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสารอาหารจำเป็นต่อร่างกายหลากหลายชนิด ที่สำคัญคือ สารอาหารจำเป็นต่างๆ เช่น โปรตีน เกลือแร่ วิตามิน และสารต้านอนุมูลอิสระ ที่จำเป็นต่อการสร้างสารภูมิต้านทานต่อเชื้อไวรัส เซลล์เม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด
    อ่านเรื่องนมถั่วเหลืองเพิ่มเติม