กัญชากับมะเร็ง จัดว่าเป็นของแสลงซึ่งกันและกัน มีกัญชาที่ไหน เท่ากับ ไม่มีมะเร็งที่นั่น

ซึ่งเมื่อก่อนเราก็คงไม่เชื่อ จนปัจจุบันในต่างประเทศมีการศึกษาในเรื่องกัญชากับมะเร็งมานานนับสิบๆปี (ไหนว่าคือยาเสพติด มันไปศึกษาวิจัยกันได้อย่างไร สำหรับไทยเรา แทบไม่เหลือองค์ความรู้แล้ว ในสูตรตำรับยาแผนไทย ก็โดนตัดกัญชาออกไป เหลือแต่สมุนไพรตัวอื่นๆ)

ปัจจุบันเราอธิบายในเชิงการแพทย์ได้แล้ว จากการศึกษาวิจัย จนหาคำตอบได้ว่า กัญชารักษามะเร็งปอดได้อย่างไร ดังนี้

1. กัญชา ทำให้โปรแกรมอัตโนมัติของร่างกาย ที่ทำให้เซลล์แปลกปลอมมีการตายหรือเสื่อม ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Apoptosis หรือ Programmed cell death)

อธิบายให้เข้าใจง่าย ก็คือว่า เซลล์ในร่างกายมีอายุขัยของมัน เมื่อถึงเวลาตาย ก็ต้องตาย และให้เซลล์ใหม่เกิดขึ้นมาทดแทน แต่ถ้าโปรแกรมนี้ไม่ทำงาน ก็จะมีเซลล์แก่หรือเสื่อมคงอยู่ในร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง ก็จะทำให้เซลล์มะเร็งเกิดขึ้นในร่างกาย

กัญชาไปทำให้โปรแกรมนี้ ช่วยกำจัดเซลล์มะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เซลล์มะเร็งฝ่อลงได้

2. กัญชา ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอด ไม่ให้มีการลามไปยังอวัยวะอื่นๆในร่างกาย (Metastasis)

ปกติมะเร็งจะมีการลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้ เช่น มะเร็งปอด มักจะลามไปยังสมอง ทำให้มะเร็งมีความรุนแรงมากขึ้น การรักษายุ่งยากขึ้น

กัญชาไปทำให้กระบวนการลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆหยุดทำงานผ่านหลายๆกลไกได้

3. กัญชา ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง (Angiogenesis)

เซลล์มะเร็ง ก็เหมือนเซลล์อื่นๆในร่างกายที่ต้องการสารอาหารไปทำให้พวกมันเติบโตขึ้น ซึ่งสารอาหารก็ต้องผ่านมาทางเส้นเลือด ดังนั้น มะเร็งจึงมีกลไกการสร้างเส้นเลือดขึ้นมาเพื่อนำอาหารไปหล่อเลี้ยงนั้นเอง

ซึ่งกัญชา ทำให้กระบวนการสร้างเส้นเลือดหยุดชะงักลงได้ ถือเป็นการตัดท่อน้ำเลี้ยงของมะเร็ง เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้นั่นเอง

4. กัญชา ยับยั้งไม่ให้เซลล์มะเร็งมีการเพิ่มจำนวนมากขึ้น (Preventing cancer proliferation)

เซลล์มะเร็งปกติแล้ว ก็จะมีการโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ตามระยะของการเป็นมะเร็ง ซึ่งการเพิ่มจำนวนและปริมาณ ก็จะนำไปสู่ความรุนแรงที่มากขึ้น และรักษายากขึ้น

จากการศึกษาวิจัยพบว่า กัญชาสามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนมะเร็งได้ผ่านกลไกต่างๆช่วยกัน

ฉะนั้น กัญชากับมะเร็งปอด จึงพบว่า มีกลไกเข้าไปทำลายเซลล์ได้อย่างครอบคลุม คือ ทั้งไม่ให้เติบโต ทั้งไม่ให้ลุกลาม ทั้งตัดเสบียงอาหาร และ กระตุ้นให้ฆ่าตัวตายเอง

จึงเป็นความหวังในการรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก็หวังว่า คนไทยจะมียารักษามะเร็งอยู่ในบ้านกันทุกคน โดยที่ภาครัฐจริงใจให้ใช้ได

ปล. ในยุคที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลมากขึ้น ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเลือกการรักษาได้เอง โดยบุคคลากรทางการแพทย์ควรมีหน้าที่นำเสนอทางเลือก ถ้าคนไข้จะใช้กัญชา ไม่ใช่บังคับให้เลือกรักษาแบบปัจจุบันนี้

กัญชา ไม่ทำลายเซลล์ปกติของร่างกายนะครับ ทำลายแต่เซลล์มะเร็ง ผิดกับยาเคมี หรือ การฉายแสง ที่ทำลายทั้งเซลล์มะเร็ง และ เซลล์ปกติ ถ้าจะเปรียบให้เห็นภาพ ก็คือ

กัญชา คือ มือปืนสไนเปอร์ ที่ยิงเฉพาะผู้ร้าย แต่กับยาเคมีหรือฉายแสง คือ ระเบิดนิวเคลียร์ ตายทั้งชาวบ้านตายทั้งผู้ร้าย (บางทีผู้ร้ายแค่คนเดียว แต่ชาวบ้านตายทั้งหมู่บ้าน)

More Science Less Marketing

ภก.พงษ์ศักดิ์ สง่าศรี