แสดง %d รายการ

005 ตรวจยืนยันเชื้อมาลาเรียจากฟิลม์เลือด/Malaria(Micros)

฿100.00
  • TN005
  • Malaria/smear
  • Malaria Blood smear/microscope
  • ตรวจยืนยันเชื้อมาลาเรียจากฟิลม์เลือด
  • ช่วยยืนยันชนิดของเชื้อมาลาเรียโดยวิธีดูด้วยกล้องจุลทรรศน์