แสดง %d รายการ

011 ตรวจชนิดฮีโมโกลบิน อัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย/α-Hb typing

฿2,700.00
  • TN011               
  • α-Hemoglobin Typing
  • ตรวจชนิดฮีโมโกลบินอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย
  • ทำให้ทราบว่าเป็นโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย สายอัลฟ่า-ธาลัสซีเมีย หรือปกติดี