เป็นสาขาวิชาหนึ่งของแพทยศาสตร์ที่ครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันในสิ่งมีชีวิต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมกลไกการทำงานทางสรีรวิทยาของระบบภูมิคุ้มกันทั้งในสภาพร่างกายที่ปรกติและเมื่อเกิดพยาธิสภาพขึ้น พยาธิสภาพอาจจะเกิดจากสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเช่น เชื้อโรคหรือจากสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (allergen) รวมทั้งโรคที่มีความผิดปรกติทางระบบภูมิคุ้มกันเช่น โรคภูมิคุ้มกันต่อต้านร่างกายตัวเอง (autoimmune) โรคภูมิคุ้มกันไวผิดปรกติ (hypersensitivity) โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (immunodeficiency) ภาวะการต่อต้านอวัยวะใหม่ (graft rejection) เป็นต้น นอกจากนี้วิชาภูมิคุ้มกันวิทยายังได้ศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับหน้าที่และคุณสมบัติต่างๆ ของระบบภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะการทำงานของแอนติบอดี ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญทางด้านวิทยาศาสตร์เช่น ในทางการแพทย์ใช้แอนตีบอดีในการวินิจฉัยจากปริมาณสารที่พบในโรคหรือสภาวะบางจากพลาสมาหรือเนื้อเยื่อ และทางการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้นำมาใช้ในการวัดปริมาณของโปรตีนในตัวอย่างทางชีวภาพต่างๆ

ตัวอย่างรายการตรวจที่ใช้บ่อย

-ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี โรคเอดส์

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

401 ตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส/VDRL

฿100.00
  • TN401
  • VDRL or RPR
  • Screening test for Syphlis
  • ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส

402 ตรวจยืนยันหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส/TPHA

฿550.00
  • TN402
  • TPHA
  • Treponemal Pallidum HemAgglutination (TPHA)
  • ตรวจยืนยันหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส