ตัวอย่างรายการตรวจที่ใช้บ่อย

-ตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบบี โรคเอดส์

แสดงทั้งหมด 2 ผลลัพท์

401 ตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส/VDRL

฿100.00
  • TN401
  • VDRL or RPR
  • Screening test for Syphlis
  • ตรวจคัดกรองโรคซิฟิลิส

402 ตรวจยืนยันหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส/TPHA

฿550.00
  • TN402
  • TPHA
  • Treponemal Pallidum HemAgglutination (TPHA)
  • ตรวจยืนยันหาภูมิต้านทานต่อเชื้อซิฟิลิส