หมวดนี้ตรวจเกี่ยวกับสารที่สำคัญทำให้เกิดโรคต่างๆ โดยใช้วิธีปฏิกิริยาเคมี ด้วยเครื่องตรวจอัตโนมัติ ที่มีค่าเที่ยงตรง ความแม่นยำสูง

 

ตัวอย่างรายการตรวจที่ใช้บ่อย

-Blood sugar / BS ตรวจน้ำตาลในเลือด ,Lipid profile ตรวจชุดไขมันในเลือด , Uric acid โรคเก๊าทส์ , Renal Funtion test ทดสอบการทำงานของไต , Liver Function test ทดสอบการทำงานของตับ เป็นต้น

101 ตรวจวัดค่าน้ำตาล/Glucose

฿50.00
 • TN101
 • Glucose ,Sugar or FBS
 • Fasting blood sugar
 • ตรวจหาปริมาณน้ำตาลกลูโคส
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณน้ำตาล สาเหตุโรคเบาหวาน และน้ำตาลในเลือดต่ำ

102 ตรวจวัดค่าน้ำตาลสะสมในเลือด/HbA1C

฿250.00
 • TN102
 • HbA1C
 • Hemoglobin A1C
 • ตรวจวัดค่าน้ำตาลสะสมในเลือด
 • ทำให้ทราบว่าค่าน้ำตาลสะสมในเลือด ใน3เดือน

103 ตรวจวัดค่ายูเรียไนโตรเจน/BUN

฿50.00
 • TN103
 • BUN
 • Blood Urea Nitrogen
 • ตรวจวัดค่ายูเรียไนโตรเจน
 • ทำให้ทราบภาวะการทำงานของไต

104 ตรวจวัดค่าครีเอตินีนและอีจีเอฟอาร์/Creatinine-eGFR

฿50.00
 • TN104
 • Crea/eGFR
 • Creatinine/eGFR
 • ตรวจวัดค่าครีเอตินีนและอีจีเอฟอาร์
 • ทำให้ทราบภาวะการทำงานของไต และค่าอัตราการกรองของไต

105 ตรวจวัดค่าครีเอตินีน/Creatinine

฿50.00
 • TN105
 • Crea
 • Creatinine
 • ตรวจวัดค่าครีเอตินีน
 • ทำให้ทราบภาวะการทำงานของไต

106 ตรวจวัดค่ากรดยูริค/Uric acid

฿50.00
 • TN106
 • Uric
 • Uric acid
 • ตรวจวัดค่ากรดยูริค
 • ทำให้ทราบภาวะกรดยูริคสูง หรือโรคเก๊าทส์หรือไม่

107 ชุดตรวจวัดค่าไขมันในเลือด4รายการ/Lipid profile

฿250.00
 • TN107
 • LP
 • Lipid profile
 • ชุดตรวจวัดค่าไขมันในเลือด4รายการ
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอลทั้งหมด ไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดีและมีประโยชน์ ไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและมีโทษ และไขมันไตรกลีเซอไรด์

108 ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลทั้งหมด/Total cholesterol

฿50.00
 • TN108
 • TC
 • Total cholesterol
 • ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลทั้งหมด
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอลทั้งหมด 

109 ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดีมีประโยชน์/HDLC

฿100.00
 • TN109
 • HDLC
 • High Density Lipoprotein Cholesterol
 • ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดีและมีประโยชน์
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอลชนิดดีและมีประโยชน์

110 คำนวณค่าไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีมีโทษ/LDLC-Cal

฿0.00
 • TN110
 • LDLC
 • Low Density Lipoprotein Cholesterol
 • ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและมีโทษ
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและมีโทษ

111 ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและมีโทษ/LDLC-Di

฿300.00
 • TN111
 • LDLC Direct
 • Low Density Lipoprotein Cholesterol (Direct)
 • ตรวจวัดค่าไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและมีโทษ
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันโคเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและมีโทษ

112 ตรวจวัดค่าไขมันไตรกลีเซอไรด์/Triglyceride

฿100.00
 • TN112
 • Trig
 • Triglyceride
 • ตรวจวัดค่าไขมันไขมันไตรกลีเซอไรด์
 • ทำให้ทราบค่าปริมาณไขมันในเลือดที่สำคัญ ได้แก่ ไขมันไตรกลีเซอไรด์