ตรวจหมู่เลือดของเม็ดเลือดแดง มีระบบที่สำคัญเช่น ระบบABO ระบบRH ระบบP1Mia เป็นต้น

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก