เปิดบริการทุกวัน เวลา 6.30 น. ถึง 20.30 น

คลินิกเทคนิคการแพทย์วสุแล็บได้เปิดทำการมานาน 20 ปี

บริการโดยทีมงานที่มีความชำนาญงาน
365 เปิดบริการทุกวัน(วัน)
20 เปิดทำการมานาน(ปี)
700 เปิดทำการเวลา(น.)
2030 ปิดทำการ(น.)
100 ความสำเร็จในการเจาะเลือด(%)
100 ความสำเร็จในการบริการอื่นๆ(%)

ภาพลักษณ์ของเรา

เราทำหน้าที่ให้บริการเจาะเลือด และเก็บสิ่งส่งตรวจทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อนำมาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการของคลินิกเทคนิคการแพทย์เอง หรือส่งตรวจในห้องปฏิบัติการอื่นๆ เพื่อให้ได้ค่าผลตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการฯ สามารถใช้ประเมินสุขภาพ และติดตามโรคด้วยตนเอง หรือนำไปพบแพทย์ เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษา

บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจคุณภาพ