แผนกร้านค้าออนไลน์

บริการของเรา

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า สำหรับดูบริการตรวจฯ และค่าบริการฯ

1.บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์ (55)

2.บริการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี (5)

3.บริการตรวจและรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (1)

แผนกร้านค้าออนไลน์

หมวดรายการตรวจฯ

แสดงรายการตรวจฯตามหมวด
000 หมวดโลหิตวิทยา
  • 000 หมวดโลหิตวิทยา
  • 000 หมวดจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
  • 100 หมวดเคมีคลินิก
แผนกร้านค้าออนไลน์

คำแนะนำก่อนมาใช้บริการ

และคำถามที่พบบ่อย
บทความแนะนำ

OUR LATEST NEWS

รวบรวม แนะนำ การใช้บริการ
แผนกร้านค้าออนไลน์

คลีนิคเทคนิคการแพทย์วสุแล็บ

ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ ภาคตะวันตก 83 ถ.คทาธร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 บริการดี มีน้ำใจ ใส่ใจในคุณภาพ เปิดบริการทุกวัน เวลา6.30-20.30น.