เกี่ยวกับเรา
About us

เปิดบริการทุกวัน เวลา 6.30 น. ถึง 20.30 น.

บริการของเรา
Our services

1.บริการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางการแพทย์

1.1.หมวดโลหิตวิทยา
1.2.หมวดจุลทรรศน์ศาสตร์คลินิก
1.3.หมวดเคมีคลินิก
1.4.หมวดภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก

2.บริการโปรโมชั่นตรวจสุขภาพประจำปี

3.บริการตรวจและรับรองผลตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์

ดูรายการตรวจฯ และค่าบริการ
Price List

ติดต่อเรา
Contact Us

คลินิกเทคนิคการแพทย์วสุแล็บ

สถานที่ทำการ

อาคารเลขที่83 ถนนคทาธร ตำบลหน้าเมือง

อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  70000

ติดต่อทางโทรศัพท์

สมาร์ทโฟน 094 426 8683

โทรศัพท์และโทรสาร  032 323 068

ติดต่อทางอีเมลล์ :
wasulabclinic@gmail.com

ติดต่อทางโปรแกรมไลน์ : เพิ่มเพื่อน

ID : wasulab  หรือ 094 426 8683
ติดต่อทางเฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/wasulab/